You are here: Home -  MBT Haraka

Posted on: 2015-05-12 08:56:58

Dissociatie van een \u003c100\u003e rand superdislocations in Ni3Al, de verharding γ'-fase van nikkel-base superlegeringen, werd onderzocht met behulp van moleculaire dynamica simulaties en theorie van de elasticiteit. Er werd aangeto...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-12 08:56:58

Deze beoordeling presenteert de recente werken Marchanderen MBT Haraka Zwart Vrouwen Schoenen gewijd aan de bouw of de verbetering van de theorieën van de beweging van alle natuurlijke planetaire satellieten (met uitzondering van de Ma...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-12 08:56:58

Het gebruik van huisdieren aan vee te beschermen werd beoordeeld door middel van bezoeken aan de werkelijke gebruikers, gesprekken met deskundigen en een grondig literatuuronderzoek. Kosten en baten werden geanalyseerd in termen van lag...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-12 08:56:58

In viscerale leishmaniasis (VL), oxidatieve aanval op erytrocyten verstoort hun cellulaire omgeving en maakt hen kwetsbaar voor voortijdige hemolyse. In deze studie hebben we de bijdrage van oxidatie geïnduceerde modificaties van hemog...

Verder Lezen